SHAPE___________ OF

CHANGES

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

ul. Joliot-Curie 15, Wrocław

27/03/2020

TEDxUWr

TED jest organizacją non–profit zrzeszającą ekspertów ze świata nauki, technologii, designu i innych niosących idee warte rozpowszechniania. Program TEDx został stworzony na potrzeby samoorganizujących się, lokalnych wydarzeń, które łączą ludzi, by dzielili się swoimi doświadczeniami oraz wiedzą. Nasze wydarzenie nazywa się TEDxUWr, gdzie x = niezależnie organizowane wydarzenie TED.

Współczesna praktyka projektowa może niepokoić — całkowity zwrot w stronę technologii, wirtualizacja społeczeństwa i szerokokontekstowe wykluczenia, każą szukać innego podejścia do projektowania — być może nowe projektowanie powinno zwrócić się w stronę tradycyjnych idei? A może tradycyjne idee nigdy nie straciły na aktualności?

Mariusz Wszołek

Shape of design

Shape of Changes

Skąd nasza idea? Każdy z nas na co dzień obserwuje przemiany społeczne, komunikacyjne, ekologiczne, ekonomiczne czy technologiczne.  Podczas TEDxUWr pokażemy, jakie korzyści i zagrożenia płyną z tych reorientacji oraz dlaczego warto mówić o nich głośno. Zmiany dotyczą różnych dziedzin i mogą przybierać różne kształty. Idea Shape of Changes definiuje oraz łączy te aspekty. I co najważniejsze – w centrum stawia człowieka.

TEDxUWr jest niezależnym wydarzeniem organizowanym na licencji udzielanej przez TED.

Zapisy już wkrótce

Dziękujemy za zainteresowanie konferencją TEDxUWr.

O starcie zapisów będziemy informować na naszym fanpage’u. Zapraszamy do śledzenia!