SHAPE___________ OF

CHANGES

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

ul. Joliot-Curie 15, Wrocław

27/03/2020

TEDxUWr Shape of Changes

TED jest organizacją non–profit zrzeszającą ekspertów ze świata nauki, technologii, designu
i innych niosących idee warte rozpowszechniania. Program TEDx został stworzony na potrzeby samoorganizujących się, lokalnych wydarzeń, które łączą ludzi, by dzielili się swoimi doświadczeniami oraz wiedzą. Nasze wydarzenie nazywa się TEDxUWr, gdzie x = niezależnie organizowane wydarzenie TED.

Skąd nasza idea? Każdy z nas na co dzień obserwuje przemiany społeczne, komunikacyjne, ekologiczne, ekonomiczne czy technologiczne. Chcemy pokazać, że są one ze sobą ściśle powiązane, a w ich centrum znajduje się człowiek i wpływające na niego zmiany. Podczas TEDxUWr pokażemy, jakie korzyści i zagrożenia płyną z tych reorientacji oraz dlaczego warto mówić o nich głośno. Zmiany dotyczą różnych dziedzin i mogą przybierać różne kształty. Idea Shape of Changes definiuje oraz łączy te aspekty. I co najważniejsze – zestawia je w kontekście człowieka i społeczeństwa.

Współczesna praktyka projektowa może niepokoić — całkowity zwrot w stronę technologii, wirtualizacja społeczeństwa i szerokokontekstowe wykluczenia, każą szukać innego podejścia do projektowania — być może nowe projektowanie powinno zwrócić się w stronę tradycyjnych idei? A może tradycyjne idee nigdy nie straciły na aktualności?

Mariusz Wszołek

Change of design

Zapisy już wkrótce

Dziękujemy za zainteresowanie konferencją TEDxUWr.

O starcie zapisów będziemy informować na naszym fanpage’u. Zapraszamy do śledzenia!